Phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

2021-2-7 · Sự phù hợp đó thể hiện ở chỗ, cả ba yếu tố của quan hệ sản xuất tạo "địa bàn đầy đủ" cho lực lượng sản xuất phát triển; nghĩa là quan hệ sản xuất tạo điều kiện sử dụng và kết hợp tối ưu người lao động với tư liệu sản xuất, nhờ đó lực lượng sản xuất …

contact us

Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh doanh nghiệp ...

2015-5-12 · Các yếu tố thuộc môi trường chính trị – pháp luật chi phối mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Sự ổn định chính trị được xác định là một trong những tiền đề quan trọng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

contact us

SWOT là gì? Mô hình SWOT là gì & 7 bước phân tích SWOT

2021-8-2 · Thường các yếu tố này có liên quan tới hoạt động công ty, tài sản thuộc về doanh nghiệp, phát triển sản phẩm,… Bên cạnh đó, 2 yếu tố còn lại là cơ hội và thách thức là các yếu tố tác động bên ngoài thường liên quan đến thị trường và mang tính vĩ mô.

contact us

Khai thác chung là gì? Cơ sở pháp lý cho việc khai thác ...

2021-11-17 · khai thác chung là sự hợp tác giữa hai quốc gia về việc thăm dò hoặc khai thác các trầm tích, các vùng hoặc các khu vực chứa các tài nguyên không sinh vật mà các vùng hoặc khu vực đó vắt ngang đường biên giới hoặc nằm trên các khu vực có những yêu sách chồng lấn.

contact us

Các yếu tố ảnh hưởng đến FDI trong bối cảnh hội nhập kinh ...

2020-10-15 · Các quốc gia ĐNA nói chung và Việt Nam nói riêng cần chú trọng trong nâng cao chất lượng lao động, cơ sở hạ tầng, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện mở cửa thương mại và đặc biệt là tăng quy mô thị trường để thúc đẩy tăng trưởng vốn FDI.

contact us

Quản lý nhà nước về thăm dò khai thác dầu khí trên thế giới ...

2021-10-1 · Xu hướng chuyển dịch năng lượng, giá dầu biến động, tài nguyên dầu khí ngày càng hạn chế… là các yếu tố chính khiến các quốc gia trên thế giới điều chỉnh mô hình quản lý nhà nước về dầu khí theo hướng linh hoạt, gia tăng ưu đãi nhằm thu hút đầu tư vào lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí.

contact us

''Đất nền ven biển sẽ là tâm điểm khu vực phía Nam ...

2021-10-18 · ''Đất nền ven biển sẽ là tâm điểm khu vực phía Nam'' Theo các chuyên gia, cơ sở hạ tầng đồng bộ, giá mềm, quy hoạch kinh tế du lịch… là cơ sở để sản phẩm bất động sản ven biển, trong đó có đất nền hưởng lợi.

contact us

Những giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế thị trường …

2  · Những giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm nhằm giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức bộ môn Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lenin, ôn thi hết học phần hiệu quả.

contact us

Nhân tố tác động mạnh mẽ đến sự phát triển du lịch

2018-10-23 · Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch có tác động mạnh mẽ và nhiều chiều đến hoạt động của ngành du lịch. Theo chiều tích cực, nó định hướng và thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền vững và ngược lại, nó có thể cản trở hoặc kìm hãm ngành "công nghiệp không khói", nếu các chính ...

contact us

SWOT là gì? Mô hình SWOT là gì & 7 bước phân tích SWOT

2021-11-18 · Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 18 (có đáp án): Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật Câu 2: Giới hạn phía dưới của sinh quyển là A. Tới thềm lục địa (ở đại dương) và hết lớp vỏ lục địa. B. Tới thềm lục địa (ở đại dương) và hết lớp vỏ phong hóa (trên lục ...

contact us

Yếu tố nào đang cản trở du lịch Việt Nam phát triển?

2018-12-6 · 2 Nguyên nhân chính yếu cản trở du lịch Việt Nam phát triển. - Hạ tầng cơ sở chưa tương xứng. - Năng suất lao động thấp. 4 "điểm nghẽn" cần cải thiện ngay lập tức. Du lịch Việt Nam được đánh giá là có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nếu khai thác tốt lượng du ...

contact us

Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các ...

2021-11-15 · Câu hỏi: Đọc thông tin dưới đây và làm rõ những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển. 1. Tự do hóa thương mại mở rộng, hàng rào thuế quan giữa các nước bị bãi bỏ hoặc giảm xuống, hàng hóa có điều kiện lưu thông rộng rãi.

contact us

Các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất

Đề tài: Các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất - 123doc - thư viện trực tuyến, download tài liệu, tải tài liệu, sách, sách số, ebook, audio book, sách nói hàng đầu Việt Nam

contact us

Tổng quan du lịch thông minh ở Việt Nam: Cơ hội và thách ...

2020-10-24 · Sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam là kết quả của việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 08–NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xác định

contact us

Đốt lò 2020: Các nhóm cản trở chính sách sẽ bị thanh lọc ...

2020-1-4 · Các thế lực ''thủ lợi'', nhóm lợi ích giả làm xã hội dân sự sẽ tiếp tục tác động đến chính sách và cản trở quá trình cải tổ, đổi mới trong năm ...

contact us

Công nghiệp văn hóa là khâu đột phá trong phát triển văn …

2021-11-19 · Từ đầu những năm 2000, coi trọng yếu tố sáng tạo-nguồn lực lớn nhất cho sự phát triển của quốc gia-là một xu thế lớn trên thế giới. Các ngành kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa-sáng tạo đã và đang trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế thế giới.

contact us

Marketing căn bản

2021-3-5 · Các yếu tố trong môi trường vĩ mô mang lại những cơ hội mới cũng như các thách thức đối với các doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp không thể thay đổi được môi trường vĩ mô, do vậy phải tìm cách thích ứng với nó thì mới có thể tồn tại và phát triển được.

contact us

Mô hình SWOT là gì? Hướng dẫn xây dựng chiến lược chi ...

2020-12-8 · Sự ảnh hưởng của các mối đe dọa có thể là thử thách khó khăn nhất mà bạn phải đối mặt, chủ yếu vì các mối đe dọa thường là yếu tố đến từ bên ngoài. Mỗi điểm yếu, mỗi mối đe dọa khác nhau sẽ cần chiến lược xử lý khác nhau.

contact us

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Phân tích tác động của các yếu ...

. 2.1 Phân tích tác động của các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài và bên trong của tập đoàn Vingroup. 2.1.1 Môi trường bên ngoài. 2.1.1.1 Các yếu tố bên ngoài. A. Môi trường vĩ mô: a). mạnh, điểm yếu của tập đoàn để đưa ra hướng đi phù hợp và đúng đắn.

contact us

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Quy hoạch, khai thác ...

2021-11-4 · Là đô thị lớn nên việc khai thác không gian ngầm ở TP HCM là vấn đề cần quan tâm thấu đáo.Xu hướng tất yếu để phát triển Khi đô thị hóa đã đạt trên 70%-80% diện tích, việc khai thác phát triển đô thị theo chiều cao bị hạn chế thì xu hướng chuyển ...

contact us

Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và ...

2021-11-20 · Lớp Trưởng hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 27 Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ …

contact us

Sự cần thiết cải tạo, bài trừ hủ tục trong đồng bào các dân ...

2021-10-26 · Sự cần thiết cải tạo, bài trừ hủ tục trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Giang hiện nay. Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 16.7.1998 Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân ...

contact us

Lý luận về xuất khẩu và các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu

2020-1-16 · Bổ sung thêm lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu của một quốc gia có nghiên cứu của Chaney (2008); Melitz và Ottaviani (2008) khi cho rằng luồng thương mại giữa hai nước cũng chịu tác động của các yếu tố cản trở/hấp dẫn thương mại.

contact us

Môi Trường Marketing là Gì? Phân tích Môi Trường ...

2021-11-19 · Có thể nói, yếu tố công nghệ hiện đang là lực lượng có sự phát triển mạnh mẽ và thay đổi nhanh chóng nhất. Vì vậy, trước khi đầu tư vào các hoạt động tiếp thị, một doanh nghiệp cần phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về sự phổ biến và sử dụng công nghệ trong các lĩnh vực mục tiêu.

contact us

Kinh tế tư nhân: Động lực quan trọng trong phát triển kinh …

2018-1-13 · Trong tất cả các nền kinh tế, không phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế của quốc gia, kinh tế tư nhân luôn tồn tại. Sự khác biệt chỉ là vị trí, vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế. Ở Việt Nam, sự yếu kém của khu vực tư nhân được coi là điểm nghẽn lớn của nền kinh tế trong quá trình ...

contact us

Gỡ ''rào cản'' cho bất động sản du lịch | baotintuc.vn

2021-11-16 · Theo các chuyên gia, mặc dù các dự án BĐS du lịch nghỉ dưỡng đều nằm ở vị trí ven biển, view đẹp, nhưng nếu chỉ dừng lại ở yếu tố địa lợi này, các dự án hiện nay không còn đủ sức hấp dẫn du khách, nhà đầu tư.

contact us

Nền tư pháp là nút thắt cản trở kinh tế?

2017-7-17 · Hợp đồng là yếu tố nền tảng căn bản cho các hoạt động của kinh tế, luật về hợp đồng là văn bản pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế, thiếu ...

contact us

Bản quyền © 2007- AMC | Sơ đồ trang web